Birdy.


Home Theme Soru sormak burdan.

karanliktutkusu:

neverberegret:

selamsevgilimbensevmedigin:

Yunan mitolojisine göre insanlar dört kol, dört bacak ve iki yüzü olan bir kafa ile yaratılmıştır. Güçlerinden korkan Zeus onları ikiye ayırır ve onları hayatları boyunca diğer yarılarını aramaya mahkum eder. Diğer yarını bulduğunda ”aşk” sizi birlikte tutar, birbirinizi tamamlarsınız.

Gördüğüm en anlamlı post

Ruh ikizi kavramı burdan gelir

Benim şekil yamuk heralde aq 

(Kaynak: eternalseptember, ucansupurgenincadisi gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter